Informacija

 

ŠAUKĖNŲ KULTŪROS IR AMATŲ CENTRAS

ŠKAC 2018m. pagrindinių renginių planas.


2018 m. vasario mėnesio renginiai

06 d. 12,00-13,00 val. Edukacinis užsiėmimas vaikams ,, Knygų skirtukai ‘‘Lietuvai 100“

07 d. 14,00-15,00 val. Edukacinė popietė vaikams „‘ ,,Užgavėnių kaukė“

08-13 d. Paroda “Užgavėnių kaukės“

11d. 14 val. Kaliningrado cirko trupės pasirodymas. Bilieto kaina 5 Eur. Vaikai iki 3 metų su tėvelių priežiūra įleidžiami nemokamai.

13d. 11,00 val. Užgavėnių šurmulys Šaukėnuose. ( Kartu su Šaukėnų V. Pūtvio- Putvinskio gimnazijos pradinėmis klasėmis)

14-28 d. Šaukėnų V. Pūtvio -Putvinskio gimnazijos 5 kl. mokinių darbelių paroda ,,Knygų skirtukai “ Lietuvai 100“

15d. 12 val. Reginos Petraitienės rankdarbių parodos ,, Iš močiutės skrynios“ atidarymas. Paroda skirta Lietuvos 100 –čiui paminėti. Paroda veiks iki vasario 28 d. ( Kartu su Šaukėnų kraštotyros muziejumi ).

16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio šventė :
*  12 val. Mišios Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčioje;
*  12,30 val. Bažnyčios varpas skambės 100 –tą kartų;
*  13-13,30 val. Parodos Šaukėnų kultūros ir amatų centre ( Šaukėnuose) lankymas;
*  14 val. Popietė prie Tradicinių amatų centro (Juodlės k. ,,Lietuvos atkūrimo šimtmetį švenčiame kartu.“ ( Kartu su Šaukėnų seniūnija, vietos bendruomenėmis, gimnazija, muziejumi)


2018 m. sausio mėnesio renginiai

8 d. 13.00 val. Popietė „Sudie, eglute“.

10 d. 15.30 val. Algirdo Kontrimo foto darbų paroda „Žieme, žiema...“

12 d. 13.00 val. Diskusijų valanda „Laisvė“ (kartu su gimnazija, seniūnija, bendruomene).

13 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.

24 d. 14.00 val. Edukacija tęsti kulinarinio paveldo tradicijas „Tarkių dyna“.

2017 M. ŠKAC PAGRINDINIŲ RENGINIŲ PLANAS


2017 m. gruodžio mėnesio renginiai

04d.-14d. Edukaciniai užsiėmimai suaugusiems ,,Šventinių puošybos elementų kūrimas”: ,,Grožį kuriame kartu”

04 d. 10-12 val. ,, Puoškime langus karpiniais iš popieriaus“

05 d. 15-18 val. ,,Pasigaminkime šiaudinius žaislus eglutei.“ Šaltenių bibliotekoje. 04- 31 d. Akcija ,,Langas 2017” Dalinkimės šventine nuotaika ir puoškime langus iš gatvės pusės.

06 d. 16 val. Edukacinis užsiėmimas ,, Žaislai iš popieriaus Kalėdų eglutei“.

14 d. 8 val. Rytmetys ,, Eglutė puošias žiburiais“.

15 d. Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos organizuojamas Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis ,,Skriski, giesmele!”

16 d. 12 val. Kelmės kultūros centro Maironių filialas pristato J. Genušo pjiesę ,,Jonuko liga” ( Režisierė Laima Stonienė) , rankdarbių paroda-mugė.

16 d. 13, 30 val. Rankdarbių paroda –mugė ,, Šiltos Kalėdos”


2017 m. lapkričio mėnesio renginiai

02d. 16 val. Mirusiųjų pagiarbimo akcija ,, Kvepia žvakėmis Vėlinės“.

06 – 30 d. Daivos Glazauskienės autorinė fotografijų paroda ,, Vandens akvarelė“.

18 d. 12 val. Koncertų įmonė ,,Sololiaris“ pristato cirko programą ,,Pasakos planeta“. (Bilieto kaina 5 Eur.)

21 d.-24 d. Suaugusių mokymo savaitė ,,Mokymosi galia ir žavesys“.

21 d ,, Advento vainikas”. Užsiėmimai vyks Vidsodžio bendruomenės patalpose.

22 d. 16-18 val. Edukacinės valandos suaugusiems ,, Raganėlių šokis”.

21-30 d. Etno dirbtuvės jaunimui ,, Kalėdų belaukiant “.

24 d. 14- 16 val. Edukacinės valandos ,, Vaško žvakė“.

26 d. 14 val. Mėgėjų sukurtų kino filmų retrospektyva.

27 – 30 d. 10- 12 val. Edukaciniai užsiėmimai vaikams ,, Kalėdų belaukiant“.


2017 m. spalio mėnesio renginiai

2–31 d. Veiks Gintarės Urmonaitės dailės darbų paroda „Kelionė sapnu“ ir šiaulietės dailininkės, pedagogės Vitos Žabarauskaitės dailės darbų paroda „Pasakų šalies motyvai" (II d.).

5 d. 17.00 val. Mėgėjiškų filmų retrospektyva „Mokykla – visada širdyje“, skirta mokytojams veteranams (organizuojama kartu su miestelio bendruomene).

13 d. 16.00 val. Šventinė popietė, skirta Pagyvenusių žmonių dienai paminėti (kartu su Šaukėnų seniūnijos Socialiniu skyriumi ir miestelio bendruomene).

25 d. 16.00 val. Edukacinis užsiėmimas suaugusiesiems „Margaspalvės klevo lapų skrybėlaitės“.


2017 m. rugsėjo mėnesio renginiai

Renginių planas PDF formatu


Renginiai liepos mėnesio 2017 m.

03 d. - 17 d. Vaikų piešinių paroda ,, Šaukėnai “

06 d. 19 val. Mėgėjiško kino retrospektyva ,,Bėgantis laikas“. ( Renginys nemokamas)

06 d. 21 val.,, Lietuva, Tėvyne mūsų “Akcija - Himno giedojimas.

08 d. 14 val. ,, Žvejo šventė “ Laikšių k. ( Organizatoriai Laikšių k. bendruomenė, Šaukėnų kultūros ir amatų centras, Seniūnija ).

17 d. – 31 d. Foto nuotraukų paroda ,, Kinas Šaukėnuose .


Renginiai rugpjūčio mėnesio 2017m.

07- 14 d. Paroda ,, Kūrybos šviesa“. ( Kraštiešių dailininkų kūrybos darbų paroda).

14 d. 16 val. Kraštiečių kūrybos skaitymai. ,,Kur gražiai žydi žodžiai“.

14 d. – 17 d. Dailininkų kūrybinės dirbtuvės ,,Bendrystėje šviesti Lietuvai“ Šaukėnai – Juodlės k. ( Kartu su Seniūnija, ,,Asociacija Šaukėnų miestelio bendruomene”).

a) 14 d. 15 val. – atidarymas, darbas sekcijose;

b) 15 d. 15 val. – tradicinių amatų kiemelio ( Šaukėnuose) lankymas, darbas sekcijose;

c) 16 d. 10 – 18 val. darbas sekcijose, eskursijos po žymias krašto vietas; 22 val. mėgėjiškų filmų retrospektyva ,, Kinas Šaukėnuose “;

15 d. 14 val. Kapelų ir vokalinių kolektyvų šventė ,,Grok,grok, muzikante Žolinės dvasia“ (12 val. Šv. Mišios Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčioje.)

17 d. 14 val. Paroda. Dailininkų kūrybinių dirbtuvių uždarymas.

Išvykos :

25 d. Rankdarbių būrelio ,, Mezgu rezgu“ paroda Kelmės kultūros centro Maironių filiale.


2017 M. BIRŽELIO MĖNESIO RENGINIAI

5 d. 12.00 val.  Linksmučių popietė , skirta  Vaikų  gynimo dienai paminėti, ir parodos ,,Vaikų  jausmai piešiniuose" atidarymas.

16 d. 15.00 val. Tautodailininkės Almos  Meškienės  autorinės rankdarbių  parodos atidarymas. Paroda veiks iki liepos 1 d.

19- 23 d. Edukacinė savaitė  ,,Gimtinė puošias Joninių žiedais"

23 d. 19.30 val. Koncetras ,, Joninių  žiedų ir šiuolikinių  šokių  pynė" Vyks  respublikinio orientacinių  sporto varžybų  dalyvių stovykloje prie Šaukėnų  tvenkinio ,,Jūros".

Išvykos:

04 d. Muzikavimo grupės ,,Meldai"    koncertinė išvyka į Skaisgirį ( Joniškio raj.).

14 d. Vokalinio ansamblio ,,Anima" koncertinė  išvyka į Kražius.

17 d. Šiuolaikinių  šokių grupės ,,Iliuzija" koncertinis pasirodymas  Šaukėnų V. Pūtvio- Putvinskio  gimnazijos ( Valdinės mokyklos įkūrimo  Šaukėnuose  150-ies metų ) jubiliejinėj  šventėj. 

2017 M. GEGUŽĖS MĖNESIO  RENGINIAI

3 d. 16 val.  Rankdarbių parodos  ,, Iš kartos į kartą" atidarymas. Paroda veiks iki  gegužės 19 d.

6 d. 10 val.  Tarptautinės  žygeivių organizacijos  palydos į žygį ,, Knygnešių keliais" ( Žygis skirtas (1864 -1904) knygnešiams atminti. Spaudos atgavimo ir knygos dienai paminėti.)

19 d. 16 val. Etnografinio ansamblio ,,Šona" ir vokalinio ansamblio,, Anima" koncertas visiems. Nemokamai.

26 d. 10 - 14 val. Audinio dažymo batikos technika edukacinis užsiėmimas "Pražysta spalvos audiniuose" Tradicinių amatų centre ( Juodlės k.)

30 d. 11 val. Šaukėnų V. Pūtvio - Putvinskio gimnazijos bendruomenės  PADĖKOS DIENA.


2017 M. BALANDŽIO  MĖNESIO RENGINIAI

3 d. 12 val. Gitanos Visockaitės - Urmonienės  autorinės  grafikos  darbų, sukurtų Vaidoto Spudo poezijos  motyvais, parodos ,, Mėlynos pušys" atidarymas.

5-7 d. 9 - 12 VAL.  Edukacinė savaitė  visiems ,, Šaukėnų krašto margučių raštai ".

11 d. 11 - 14 val. Edukacinis  užsiėmimas  Šilėnų mokyklos  mokytojams ,,Margučiai tradiciškai ir kitaip." Vyks Tradicinių amatų centre ( Juodlės k.)

20 d. 10 val. Netradicinės pamokos mokiniams. ( Mėgėjiškų  kino filmų,, Kinas Šaukėnuose 2017" tema.)

20 d. 14 val.  Nekomercinių  mėgėjiškų kino filmų  festivalio ,, Kinas  Šaukėnuose 2017" sklaida.

 Išvykos :

1 d.Šiuolaikinų šokių grupė ,, Iliuzija"  dalyvaus  tarptautiniame  šokių festivalyje ,,BALTIC AMBER SPRING " Suvalkai  2017" Lenkijoje.

19 d. Šaukėnų  kultūros ir amatų  centro etnografinio ansamblio ,,Šona" ir vokalinio ansamblio ,, Anima" koncertinė programa  Šaukėnų bibliotekos jubiliejinėje šventėje.

29 d. Šaukėnų  kultūros  ir amatų centro  Muzikinės grupės ,, Lefado" išvyka  į vokalinių ansamblių  šventę - konkursą  ,, Kur aukštas klevas " Linkuvoje  ( Pakruojo  rajonas ).


2017 M. KOVO MĖNESIO RENGINIAI

Kiekvieną pirmadienį 6,13,20,27 d. Šaukėnų  seniūnijos 2017 m. tradicinės šaškių, šakmatų  ir stalo  teniso varžybos.

2 d. 18 val. Elenos  Burdulienės  etnografinio  filmo,,Velniava Šaukėnuose" retrospektyva. ( kartu su muziejumi).

3 d. 11,00 val. Kaziuko mugė ,,Senolių tradicijas puoiselėjant"( organizuojama kartu su gimnazija).

10 d. 12,30 Akcija ,, Sveikinu Lietuvą", skirta  Lietuvos Nepriklausomybės  atkūrimo  atkūrimo  dienai  paminėti ( kartu su  gimnazija).

10 d. 14,00 val.  Putvinskių giminės  kūrėjų  dailės darbų  parodos  atidarymas. Iniciatorė  grafikė  Viktorija Daniliauskaitė. Paroda veiks iki  kovo 31 d.

10 d. 18,00 val. Vizualinis projektas  ,,Žemaitijos krašto slėpiniai". Vaizdai bus  rodomi ant Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastato sienos.

25 d. 12,00  val. Žemaitijos  regiono šiuolaikinių šokių  šokių festivalis-konkursas ,,Šokių fiesta ". Nemokamai.


2017 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIAI

Nuo sausio 23 d. kiekvieną  pirmadienį 6, 13,20,27 d. 15-20 val. vyksta  Šaukėnų seniūnijos 2017 metų tradicinės šachmatų, šaškių ir stalo teniso varžybos.

2 d.  16 val.  Užsiėmimas ,,Spalvų terapija - pigiausias gydymo būdas".

3 d. 16 val.  Populiarios muzikos koncertas  -  grupė ,,Balius".  Bilietas suaugusiems  - 5 Eur, vaikams -2 Eur.

6 ir 10 d. 9 - 12 val.  Edukaciniai  užsiėmimai jaunimui ,, Piliakalnis  senas  praeitį mena", skirtas  piliakalnių metams. (Kartu su Šaukėnų  V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos mokiniais).

7 d.  10 -12 val.  Edukacinis  užsiėmimas  ,,Tradicinės Užgavėnių kaukės piešimas" (Kartu su V.Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pradinių klasių mokiniais).

15 d. 16 val.  Edukacinis užsiėmimas  ,,Audžiu tautinę juostą".

16 d. 11 val. ,,Vasario 16-ji  Lietuvos  valstybės  atkūrimo diena" Minėjimas  prie Tradicinių  amatų centro  (Juodlės k.  kartu su seniūnija, bendruomenėmis).

20-24 d.  9-12  val.  Edukacinė savaitė Tradicinių amatų centre Juodlės  k. , Užgavėnių  kaukės darymas".  (Kartu  su  Šaukėnų  V. Pūtvio-Putvinskio  gimnazija).

28 d. 14 val.  Užgavėnių  šurmulys  Šaukėnuose.

         17 val. Morės deginimas prie Šaukėnų tvenkinio  ,,Jūros".

 Išvykos :

10 d. Kapelos ,,Meldai" ( vadovas Algirdas Raubickas)  koncertinė išvyka į Varnių kultūros  centrą, į Kapelų ir ansamblių vakarą ,,Smage ded".


2017 M. SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI

2-15 d. Veiks Kurtuvėnų  mokyklos - daugiafunkcinio centro rankdarbių paroda ,, Mano Kalėdų  eglutė".

6 d. Jaunimo akcija ,, Sudie, eglute".

13 d. 8 val. Akcija ,,Atminties žiburėliai".

13 d. 12 val. Minėjimas ,,Būkime kartu", skirtas Laisvės  gynėjų dienai  paminėti ( kartu su gimnazija, seniūnija, bendruomene).

20 d. 16 val. Vakaronė ,,Atgaivinta  mezgimo tradicija".


2016 M. GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

1-20 d. Akcija ,,Dalinkimės  šventine nuotaika". Namų ir įstaigų langų puošimas karpiniais.

5-7 d. 9 - 12 val. Edukaciniai užsiėmimai - ,,Grožį  kuriame  kartu'' ( šventinių etnografinių  puošybos elementų kūrimas).

8 d. 12 val. Fotografijų  parodos ,,Skriski, giesmele!" atidarymas.Veiks iki 2017 m. sausio 15 d.

9 d. 8 val.  Rytmetys  mažiesiems  seniūnijos gyventojams  ,,Eglutės šviesoj."

9 d. 10 val.   Tarptautinis  sakralinės  muzikos  festivalis - konkursas  ,,Skriski, giesmele!" Organizuja V. Pūtvio- Putvinskio gimnazija.

16 d. 12 val.   Šventinė popietė mažiesiems seniūnijos gyventojams ,,Dovanėlės". Muzikinė kompozicija ,, Ten pasakų šaly ...Atostogos".

20 d.  16 val.  Šventinis koncertas ,,Bendrystės metų  sukury". Koncertuos Šaukėnų kultūros ir amatų centro meno mėgėjai. Nemokamai.

28 d.  16 val.  Šventinė Kalėdų popietė. Organizuos  būrelio ,,Mezgu rezgu" nariai.


2016 M. LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIAI

2016 m. lapkričio 3 d. 17 val. Kūrybinis vakaras "Žodis pradeda kelią..." Dalyvauja Pašilėnų daugiafunkcio centro atlikėjai.

2016 m. lapkričio 4, 11, 18, 25 d. 13 - 15 val. Kūrybinės popietės vaikams "Vilnukai".

2016 m. lapkričio 21 - 25 d. 9 - 12 val. Edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui "Kalėdų belaukiant".

2016 m. lapkričio 20 d. 13 val. Meno mėgėjų popietė "Šv.Cecilija - choro ir poezijos globėja".


2016 M. SPALIO MĖNESIO RENGINIAI

2016 m. spalio 3 d. Akcija "Ačiū tau, Mokytojau", skirta mokytojams veteranams pagerbti.

2016 m. spalio 4 d. 12 val. Algirdo Kontrimo fotografijų parodos "Koks gražus mūsų kraštas - Šaukėnai" atidarymas. Paroda veiks iki lapkričio 4 d.

2016 m. spalio 6 d. 17.30 val. Mėgėjiškų kino filmų "Prisiminkim mokyklą" retrospektyva.

2016 m. spalio 11 d. 13-15 val. Kūrybinė popietė vaikams "Veliu veliu veltinėlį".

2016 m. spalio 18 d. 13-15 val. Kūrybinė popietė vaikams "Molio namučiai".

2016 m. spalio 19 d. 16 val. Edukacinė popietė "Riešinių mezgimas".

2016 m. spalio 20-21 d. 9-11 val. Edukacija pradinių klasių mokiniams "Rudenėlio spalvos".

2016 m. spalio 25 d. 13-15 val. Kūrybinė popietė vaikams "Moliūgo žibintai".

2016 m. spalio 28 d. 16 val. Popietė "Vėlinių žvakių šviesoj".


2016 M. RUGSĖJO MĖNESIO RENGINIAI

2016 m. rugsėjo 1 d. 12 val. Kraštiečių fotografijų parodos "Sustabdytos akimirkos" atidarymas. Paroda veiks iki rugsėjo 30 d.

2016 m. rugsėjo 16 d. 18 val. Visuotinė akcija "Visa Lietuva šoka". Kviečiame aktyviai dalyvauti.

2016 m. rugsėjo 27 d. 9-12 val. Edukacinis renginys pradinių klasių moksleiviams "Ant akmenėlio žemės dailė".

2016 m. rugsėjo 28 d. 16-18 val. Edukacinis užsiėmimas suaugusiems "Siūlų voratinkliai".


2016 M. RUGPJŪČIO MĖNESIO RENGINIAI

2016 m. rugpjūčio 4 d. 18 val. Kraštiečių  fotografijų  parodos  "Šventės ir sukaktys" pristatymas. Veiks iki rugpjūčio 30 d.

2016 m. rugpjūčio 12 d. 12 val. Kraštiečių kūrybos skaitymai "Kur  gražiai žydi žodžiai" ( Rengia kartu su Šaukėnų biblioteka, muziejumi).


2016 M. LIEPOS MĖNESIO RENGINIAI

2016 m. liepos 6 d. 21 val. Akcija "Lietuva, tėvyne mūsų", skirta Lietuvos valstybės dienai paminėti. Tautiškos giesmės giedojimas.

2016 m. liepos 12 d. 10 val. Projekto "Kinas Šaukėnuose 2016" vykdymas. Fotografijų parodos "Išpraėjusio amžiaus gelmių per šią dieną" atidarymas.

2016 m. liepos 18 - 22 d. Edukacinė savaitė TRADICINIAI AMATAI:

Liepos 18 d. 10 - 13 val. Audinio dažymas batikos technika;

                     18 val. Tradicinių amatų savaitės atidarymas. Lietuvių liaudies dainų mokymai;

Liepos 19 d. 10 - 13 val. Audimas staklėmis ir staklytėmis;

Liepos 20 d. 16 - 18 val. Mezginiai ir nėriniai iš lino;

Liepos 21 d. 10 - 13 val. Langu ir lentynų puošyba popieriaus karpiniais.

Liepos 22 d. 12 - 18 val. Šaukėnų krašto tradicinių amatų kultūrinis, kulinarinis paveldas ir vaišinimosi tradicijos. Tradicinių amatų savaitės uždarymas, rezultatų aptarimas ir tolesnės veiklos planavimas.


2016 M. BIRŽELIO MĖNESIO RENGINIAI

2016 m. birželio 1 d. 10 val. Jaunimo būrelio "Kuriu - išreiškiu save" karpinių parodos atidarymas.

                                  12 val. Linksmučių popietė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

2016 m. birželio 20 - 24 d. Edukacinė savaitė "Gimtinė puošiuas Joninių žiedais" ( kartu su Šaukėnų bendruomene).

2016 m. birželio 24 d. Šaukėnų seniūnijos sporto ir meno šventė "Sukviesti Joninių kupolės"( prie Šaukėnų tvenkinio "Jūros" kartu su Šaukėnų seniūnijos bendruomenėmis).

PROGRAMA:  15 - 20 val. Sportinės varžybos ir šventinės rungtys.

                          20 - 21.30 val. Šaukėnų kultūros ir amatų centro meno mėgėjų kolektyvų koncertas.

                          21.30 val. Gegužinė. Gros estradinė grupė "IADLEM". 


2016 M. GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIAI

2016 m. gegužės 11 d. 16 val. Rankdarbių būrelio "Mezgu rezgu" darbų parodos atidarymas.

2016 m. gegužės 13 d. 16 val. G.Rosinienės ir R.Venckutės knygos "Lingvistika - irgi poezija. Alberto Rosino gyvenimas ir darbai" pristatymas. (Šaukėnų kraštotyros muziejus)

2016 m. gegužės 31 d. 12 val. Šaukėnų V.Pūtvio - Putvinskio gimnazijos PADĖKOS DIENA. Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programos "Ten, pasakų šaly" dalyviai pristatys muzikinę kompoziciją.


2016 M. BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIAI

2016 m. balandžio 1 d. 19 val. Saviveiklininkų vakaronė „Metų tėkmėj – pavasaris“. (Renginys uždaras).

2016 m. balandžio 10 d. 14 val. „Armonikos“ ansamblio vadovo, kompozitoriaus, dainininko Stasio Liupkevičiaus koncertas „Prisiminimų glėby“. Bilietų kainos 1,5 ir 3,5 Eur.

2016 m. balandžio 19 d. 13 val. Filmas „Dėdė, Rokas ir Nida“. Bilietų kainos 3 ir 4 Eur.

2016 m. balandžio 22 d. 13 val. Nekomercinių mėgėjiškų kino filmų festivalio - konkurso ,,Iš praėjusio amžiaus gelmių per šią dieną“ baigiamasis renginys. Renginys nemokamas.

Nuo kovo 15 d. iki balandžio 30 d. Kelmės rajono mokyklų moksleivių dailės darbų paroda „Mano namai“, skirta Vietos bendruomenių metams.

Nuo kovo 21 d. iki balandžio 10 d. Šaukėnų V.Pūtvio – Putvinskio gimnazijos moksleivių, dalyvavusių 2016 m. kovo 14 – 18 d. edukaciniuose užsiėmimuose, rankdarbių paroda „Šv.Velykų belaukiant“.

Nuo kovo 24 d. iki balandžio 10 d. rankdarbių būrelio „Mezgu Rezgu“ paroda „Margučiai tradiciškai ir kitaip“.


2016 M. KOVO MĖNESIO RENGINIAI

2016 m. kovo 3 d. 17 val. Susibūrimas „Kas Kaziukui, kas Kazytei...“ (Kartu su Šaukėnų miestelio bendruomene).

2016 m. kovo 4 d. 11 d. Vaikų Kaziuko mugė „Senolių tradicijas puoselėjant“ ( Kartu su Šaukėnų Vlado Pūtvio –Putvinskio gimnazija ).

2016 m. kovo 10 d. 14 val. Ievos Drungėlaitės fotografijų parodos „Gimtinė“ atidarymas.

2016 kovo 11 d. 10 val. „Švenčiame kitaip“ - Šaukėnų tvenkinio “Jūros“ pakrantėje akcija – bėgimas, skirtas Lietuvos neperiklausomybės dienai paminėti. (Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“, seniūnija, kultūros ir amatų centras).

2016 m. kovo 14 – 25 d. Edukacinė savaitė jaunimui ir suaugusiems „Šaukėnų krašto margučių raštai“ (Kartu su Šaukėnų kraštotyros muziejumi, V.Pūtvio-Putvinskio gimnazijos mokykla, Šaukėnų miestelio bendruomene).

2016 m. kovo 21 – 28 d. Akcija „Margučių margutis“ – puoškime miestelį (Šaukėnų seniūnija, Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“, seniūnija, kultūros ir amatų centras)


2016 M. ŠKAC KULTŪRINĖS VEIKLOS METRAŠTIS

Dėl renginių archyvo kreiptis elektroniniu paštu.

Skirkite savo 2% gyventojų pajamų mokesčio Šaukėnų kultūros centrui

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems mus ir skyrusiems 2 procentus pajamų mokesčio.

Pasinaudokite šia galimybe ir šiais metais. Jūs galite paskirti mums 2 proc. savo pajamų mokesčio, sumokėto 2015 metais.

Užpildykite pridedamą formą ir iki 2016 m. gegužės 1 d. pateikite savo miesto Valstybinei mokesčių inspekcijai (asmeniškai arba paštu), arba perduokite mums.

Įdedame užpildytą pavyzdį su Šaukėnų kultūros centro duomenimis bei pildymo pavyzdį. Jums belieka į šią formą didžiosiomis raidėmis įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefoną, el.paštą, datą ir pasirašytą formą iki gegužės 1 d. pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Šaukėnai facebook`e

Naudingos nuorodos

Šaukėnų V.Pūtvio - Putvinskio gimnazijos tinklapis

© 2013-2015 Šaukėnų kultūros centras. Visos teisės saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas