Duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės

Šaukėnų kultūros ir amatų centro kultūrinių renginių organizatorė
Laima Stonienė – atsakinga už asmens duomenų teisinės apsaugos
reikalavimų laikymosi kontrolę Šaukėnų kultūros ir amatų centre.
Tel. 8 427 56 788